hur man tar bort epoxifärg från betong

Betong är en porös substans och är ofta tillsluten med hjälp av epoxifärg. Den epoxifärg förhindrar fukt och insekter påverkar betongen. Epoxi är mycket svår att avlägsna. Icke desto mindre, med rätt verktyg och en liten armbåge fett bör du kunna bli av med epoxifärg så snabbt som möjligt. Epoxi kan upplösas med användning av olika kemikalier och tillräcklig bestämning.

För att slutföra denna uppgift måste du använda lösningsmedel. Lösningsmedel är en giftig kemikalie och måste behandlas med respekt. Försök aldrig denna uppgift om du inte har en filtermask. Denna mask måste alltid användas under behandling, och ett par gummihandskar är också mycket användbara. Om någon av de kemikalier i ögonen måste du skölja dem med rikligt med rent vatten och söka akut läkarvård. Ta lösningsmedelsbehållaren med dig så läkarna vet hur man ska behandla dig.

Steg 1 – Säkerhet

Börja med moppning golvet med rent vatten. Detta kommer att hjälpa att bli av med eventuellt skräp kvar på golvet. Det kommer också att bidra till att avlägsna någon olja eller kemikalier som har fallit på betongen. Det är viktigt att få alla skräp innan du börjar, annars denna process kommer att bli ännu stökigare.

Steg 2 – moppning golvet

Läs anvisningarna på strippa eller lösningsmedelsflaskan och blanda den med den rekommenderade mängden av rent, kallt vatten. Normalt kommer du att lägga en del lösningsmedel till 10 delar vatten. Rengör mopp det bästa du kan genom att skölja ut några gånger.

Steg 3 – Blanda Stripper

Lösningsmedel kan vara farliga material, som de kommer att generera värme och vissa skadliga ångor. Se till att du öppna fönstren eller använda fläktar för att ta bort rök och sluta om du känner dig konstigt. Börja moppning golvet med lösningsmedelslösning. Arbetet i långsam cirkelrörelser, ta din tid när du går. De kemikalier som kommer att träda i kontrakt med epoxi, vilket kommer att orsaka att epoxifärg för att komma bort från golvet. Det kommer att börja sammanföra. Se till att du bär på sög tills all epoxi har kommit från golvet.

Steg 4 – Torka med lösningsmedel

När epoxifärg har kommit bort från golvet kan du nu ta bort epoxifärg genom att skrapa upp. Kasta detta bort och sedan rengöra mopp igen med rikligt med färskvatten. Tvätta hela golvet igen med färskt vatten för att avlägsna alla spår av kemikalier. Låt golvet torka innan du gör något annat. För att påskynda processen kan du använda en stor fläkt.

Steg 5 – Ta bort epoxi

Det kan vara nödvändigt att upprepa processen flera gånger innan du kommer att kunna bli av med all epoxifärg från ytan av betongen. När du är klar, sätta lösningsmedel tillbaka där de hör hemma, väl utom räckhåll för barn.

Steg 6 – Upprepa