hur man tar bort ett badkar avtappningsplugg

Om du måste ta bort badkar dräneringspluggar, måste du identifiera vilken typ av plug först. Det finns några olika pluggar, men en av de vanligaste är utlösningsspaken. Denna typ av kontakt har en hävstång för att höja eller sänka kontakten proppen. Proppen kommer att vara antingen en osynlig kolvpropp, eller en synlig popup-propp.

För en pop-up plugg. Finna i kontakten, bör det placeras nedanför tappen på badkaret. Dränera allt vatten ut ur badkaret.

Steg 1 – Hitta Plug

Lyft spaken för att öppna proppen. Med skruvmejseln, skruva av täckplattan under tappen och ta resan handtaget. Om du arbetar på ett handfat, det finns ingen täckplåt. Ta bort skruven i avtappningsplattan och bända upp den med en skruvmejsel. Om du arbetar på ett handfat, hoppa över detta steg.

Steg 2 – Ta bort locket och Drain Plattor

Slingra proppen samtidigt som du drar upp för att ta bort hela enheten. Var försiktig, eftersom det inte kommer att knytas till avloppet. Rengör eller byt montering och skruva på locket och dräneringsplattor.

Steg 3 – Ta församlingen

Andra typer av avtappningspluggar har vanligtvis en eller flera skruvar som du kommer att behöva lossa att ta bort pluggen. Du kommer ofta att kunna komma åt skruvarna genom att dra upp kontakten medan moturs.